Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasza Klucznik jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania naszej kancelarii, możliwości kontaktu, zakres właściwości terytorialnej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasza Klucznik oraz podstawowe wzory wniosków do pobrania.

W dziale licytacje znajdują się informacje o aktualnych licytacjach ruchomości i nieruchomości.

Informujemy, że począwszy od 2014 roku w naszej Kancelarii wdrożony jest elektroniczny dostęp do baz danych:

  • e-sądu (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze)

epu_esad

  • Systemu informacji o rachunkach bankowych (OGNIWO)

komornik-ognivo

  • Systemu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS KSI),

komornik_elektroniczny_zus

  • Elektronicznych ksiąg Wieczystych

Posiadany przez kancelarię dostęp do w/w baz umożliwi skrócenie czasu uzyskiwania informacji o dłużniku do 1-3 dni.


Na wniosek wierzycieli w sprawach KM kierowane są zapytania do odpowiednich instytucji w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.